SAVETOVALIŠTE


U PERTINI CENTRU ZA ZDRAV RAZVOJ DETETA možete potražiti besplatne konsultacije pedagoga, psihologa, fizijatra, defektologa, vaspitača i ostalih saradnika PERTINI stručnog kluba.

Saradnici i članovi Centra za zdrav razvoj deteta Vam mogu pomoći pri izboru adekvatnih rekvizita i edukativno – didaktičkih materijala koji podstiču razvoj dečjih potencijala, prevencije ili eventualne korekcije nekih razvojnih problema.